Винаги четете внимателно и следвайте указанията на етикета.